Thursday, 9 June 2011

Islam & Sains

DUNIA SAINS ISLAM DAN SAINS BARAT
“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Surah Al-Fussilat ayat 53)

Ayat di atas merupakan petikan daripada surah Al-Fussilat ayat 53 yang mana jelas menunjukkan kepada umat manusia tentang kebenaran Al-Quran(Islam) terhadap segenap aspek kehidupan manusia sama ada pada kejadian alam semesta ini mahupun kejadian pada diri manusia itu sendiri. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. iaitu pada zaman kemunduran ilmu pengetahuan yang mana masyarakat pada zaman tersebut tidak mengkaji dan menghayati kepentingan ilmu pengetahuan dalam seluruh kehidupan. Namun, setelah kedatangan Islam, segala-galanya telah berubah iaitu daripada zaman kegelapan tanpa ilmu pengetahuan kepada zaman yang mula  mementingkan ilmu pengetahuan sehingga menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menuntut ilmu. Hadis Nabi s.a.w.:

"Menuntut Ilmu adalah fardhu kepada setiap orang Islam, dan meletakkan ilmu kepada yang bukan ahlinya tidak ubah seperti menggantungkan permata, mutiara dan emas kepada seekor babi."
(riwayat Ibnu Majah)

Pada perbincangan kali ini, perkara yang  lebih difokuskan adalah tentang dunia sains Islam dan sains Barat!!
Apakah yang dimaksudkan sains Islam dan keterbatasannya terhadap umat Islam?? sains Barat??  Percanggahan antara kedua-kedua perkara tersebut??


 SAINS ISLAM

Islam adalah agama yang tidak pernah mengetepikan sains. Sains mengikut Encarta Encyclopedia ialah “systematized knowledge in any field,but applied usually to the organization of objectively verifiable sense experience”. Ianya bermaksud “sains dalam skop yang luas bermaksud ilmu-ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman deria yang dapat dibuktikan secara objektif”.
Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengkaji dan mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka, namun wujud keterbatasan intelek dalam diri manusia yang mana keterbatasan intelek tersebut tidak boleh mengatasi satu faktor iaitu wahyu. Hal ini kerana wahyu datang daripada kuasa tanpa batas sedangkan kemampuan akal  manusia bersifat terbatas. Oleh itu,apa-apa konklusi yang bercanggah dengan dasar-dasar wahyu dianggap sebagai konklusi sains yang salah dan apa-apa konklusi yang selari dengan wahyu boleh diterima.
Dalam skop pengkajian ilmu sains berteraskan agama Islam, matlamatnya terbahagi kepada dua jenis, pertama matlamat jangka pendek dan kedua matlamat jangka panjang (berdasarkan pandangan Dr.Danial bin Zainal Abidin). Matlamat jangka pendek ialah mengenali hakikat kejadian manusia dan alam semesta serta memanfaatkan ilmu tersebut untuk kebaikan manusia. Matlamat jangka panjang adalah mengagungkan dan membesarkan Allah s.w.t. Hal ini dibuktikan dengan ayat dibawah:

“Kemudian Kami menjadikan benih nuthfah itu alaqah. Kemudian daripada alaqah Kami jadikan mudghah. Kemudian daripada mudghah Kami jadikan tulang dan Kami tutup tulang itu dengan daging. Kemudian Kami jadikannya makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, sebaik-baik Pencipta.” (surah al-Mukminun ayat 14).

Selepas Allah menceritakan fasa-fasa kejadian bayi (dan hal ini dapat disahkan oleh sains), Allah mengakhiri ayat itu dengan ungkapan, “Maha suci Allah, sebaik-baik Pencipta.” Inilah matlamat asasi sains, iaitu untuk mengagungkan Allah.

Sains barat

 Jika kita melihat pandangan ilmuwan sains di Barat, ianya berbeza dengan ilmuwan Islam. Di Barat, konsep yang merujukkan sains kepada Tuhan, wahyu dan kuasa ghaib dikenali sebagai creationism. Konsep-konsep ini ditolak oleh ramai saintis di barat. Sebagai contoh, para saintis daripada Akademi Sains Kebangsaan di Amerika (The U.S. National Academy of Sciences) menegaskan bahawa “sebarang kenyataan yang menetapkan bahawa asal usul kehidupan ini ada perkaitan dengan kuasa ghaib (supernatural intervention) tidak boleh diiktiraf sebagai sains.”... Isu ini secara umumnya  menggambarkan pemikiran dan pandangan mereka terhadap konsep Tuhan, perkara ghaib dan lain-lain lagi sebagai suatu yang tidak boleh diterima oleh mereka walaupun terdapat sebilangan ilmuwan di Barat yang telah menerima kebenaran Islam.

PERCANGGAHAN SAINS ISLAM DAN SAINS BARAT

Pada masa kini, kebanyakan umat Islam telah banyak dipengaruhi dengan teori, ideologi, dan ilmu  Barat yang banyak terpesong dari landasan atau kebenaran Islam.
Contohnya, pada abad ini, telah tersebarnya isu pengklonan manusia yang mendapat tentangan dari ramai ahli-ahli perubatan. Teknologi pengklonan ini bermula apabila Ian Wilmutt menghasilkan biri-biri klon  yang dikenali sebagai Dolly, kemudian setelah itu munculah pendapat atau pihak yang mahu menjalankan pengklonan manusia. Pengklonan melibatkan sel matang yang mengandungi DNA, kemudian dimasukkan ke dalam ovum yang tidak tersenyawa yang mana  nukleus tidak wujud lagi di dalamnya. Proses ini tidak melibatkan ovum dan sperma(air mani) dan perkara ini jelas bertentangan di dalam al-Quran.

" Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia  daripada setitis air mani yang bercampur yang Kami (hendak mengujinya dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat (Surah al-Insan ayat 2)

Ayat di atas jelas menunjukkan bahawa Allah Taala menjadikan manusia melalui percantuman air mani lelaki di dalam rahim wanita. Selain itu juga, jika kita lihat dari segi  sifat fizikal bayi yang normal, ianya berbeza dari bayi yang melalui proses pengklonan. Bayi yang normal biasanya mempunyai ciri genetik yang unik iaitu ciri-ciri yang diwarisi adalah hasil 2 gabungan genetik ibu dan bapa mereka.
Hal ini bebeza terhadap bayi pengklonan yang mana ciri genetiknya sama dengan penyumbang DNAnya. Situasi  ini jelas membuktikan kelemahan sains teknologi manusia yang mendatangkan impak negatif jika dibandingkan dengan ciptaan Allah s.w.t. yang hebat dan lengkap.
Pengklonan juga mengakibatkan berleluasanya aktiviti perdagangan gen. Bagaimana ini berlaku?? Fenomena ini berlaku apabilasebilangan artis terkenal, pemimpin tersohor dan para intelek mahu memasarkan gen mereka kepada sesiapa yang mahukan anak  yang mempunyai ciri-ciri seperti mereka. Oleh itu, sebagai umat Islam kita haruslah mampu membezakan sama ada sains yang bercanggah atau tidak bercanggah dengan ketentuan Islam supaya kita tidak mendapat kesan buruk pada akhirnya.
Kita juga didedahkan dengan isu pembedahan plastik untuk mencantikkan wajah, penggunaan botulinum toxin(botox) untuk menegangkan kulit dan sebagainya. Kesemua ini merupakan pengaruh Barat yang mampu mengancam umat Islam. Dalam kedua-dua isu tersebut, Islam telah mengharamkan perbuatan tersebut dengan tujuan kecantikan semata-mata sebagaimana firman Allah s.w.t.


 Kata Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi  "Adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang kiranya menjijikkan pandangan, misalnya kerana ada daging tambah yang boleh menimbulkan sakit jiwa dan perasaan, maka ketika itu adalah tidak berdosa orang untuk berubat selagi dengan tujuan menghilangkan kecacatan atau kesakitan yang boleh mengancam hidupnya. Kerana Allah tidak menjadikan agama buat kita ini dengan penuh kesukaran" (Al-Halal wal Haram Fil Islam ).

“Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang  beriman dan beramal soleh,dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.” Surah al-Asr ayat 1-3

No comments:

Post a Comment